Olijfboom

Volgens de mythe stak Pallas Athene, dochter van Zeus, een olijftak in de grond op de Akropolis. Hieruit ontsproot een olijfboom die volgens de overlevering in de tijd van Perikles nog steeds de berg sierde. Het maakte haar tot beschermvrouw van de stad die rond de berg werd opgebouwd en die haar naam zou dragen. De gift van de godin Athene, de olijfboom, werd het teken van overwinning, vrede en welvaart. De heilige olijfbossen rond de Olympus leverden de olijftakken waarvan de slingers werden gemaakt voor de winnaars van de Olympische spelen. Soldaten van vijandelijke legers kwamen om clementie smeken en droegen daartoe in wol gewikkelde olijftakken. In het logo van de Verenigde Naties zien we nog steeds de olijftak als symbool voor vrede. In veel godsdiensten, mythes en legenden is de olijfboom een heilig symbool voor wijsheid, vrede en voorspoed.

Direct olie bestellen

Bloei

Veruit de meeste olijfbomen die we aantreffen in het gebied rond de Middellandse Zee behoren tot de familie Olea Europaea. Binnen deze familie zijn zo’n dertig verschillende hoofdsoorten te onderscheiden en een veelvoud aan ondersoorten. De meest voorkomende olijfboom in het oosten van Kreta is de Koroneiki.
De boom onderscheidt zich van bijvoorbeeld de Spaanse en Italiaanse olijfboom, met name door zijn grootte. De kleine olijf is uiterst smaakvol en wordt, afhankelijk van het weer, pas rond de jaarwisseling geplukt. Door het ontbreken van (nacht)vorst kan de olijf zeer lang blijven rijpen, wat de smaak ten goede komt. Het snoeien van de olijfboom speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe minder voeding en water naar het hout gevoerd hoeft te worden, hoe meer er overblijft voor de olijf. Bovendien is het van belang dat ook de kern van de boom voldoende lucht en zonlicht krijgt; er moet, zoals men op Kreta zegt, “een spreeuw doorheen kunnen vliegen.”

West-Kreta vs Oost-Kreta

In het westen van Kreta hebben ze een andere aanpak. Daar laten ze de bomen ongebreideld doorgroeien, waardoor ze grote hoogtes bereiken. Een mooi gezicht, maar onmogelijk te plukken. Daarom legt men daar netten op de grond en wacht tot de zwaartekracht z’n werk doet. De olie heeft dan ook een totaal andere smaak, niet alleen door het grotere houtvolume van de boom, maar ook omdat de olijven vaak al beginnen te rotten voordat ze worden geraapt. Hoewel er per jaar verschillen proefbaar zijn, voorkomt het tijdig plukken en het uiterst stabiele klimaat van Oost-Kreta al te grote schommelingen in de smaak.

Direct olie bestellen

Groene olijven

Deze zijn in de regel niet geschikt om te persen, noch om direct te eten. Er zijn groenblijvende soorten, maar vaak ook zijn het te vroeg (in september/oktober) geplukte, onrijpe olijven. Ze moeten eerst worden ingemaakt; met een steen wordt er kerfjes in gegeven om de bitterheid eruit te krijgen. Daarna gaan ze op water. Na twee weken worden ze geconsumeerd met veel zout en citroen.

 Zwarte olijven

Deze rijpe olijven worden twee weken op water gezet, daarna twee weken op alleen zout, waarna er weer water bij gaat en ze drie maanden moeten staan om gegeten te kunnen worden.

 Direct olie bestellen